Tábor bude!

Vážení rodiče,

s radostí vám oznamuji, že dle posledních dostupných informací mohu potvrdit konání letního tábora, který se uskuteční v termínu 30.6.-10.7.2021 na turistické základně v Bojanovicích u Znojma. Proto prosím rodiče přihlášených dětí, aby co nejdříve zaslali všechny potřebné dokumenty na korespondenční adresu uvedenou na přihlášce (pokud tak již neudělali) a provedli platby za tábor s přidělenými variabilními symboly na náš bankovní účet.

V současné době se ještě dolaďují pravidla (podmíněno vyhláškou vlády ČR - MZČR a MŠMT), za kterých bude moci být dítě na tábor přijato (PCR nebo antigenní test, čestné prohlášení apod.). Po upřesnění podmínek vás budeme informovat.

Sledujte, prosím, průběžně naše webové stránky anebo náš facebook https://www.facebook.com/OSVSD.

René Zeman, 7.5.2021